א י י נ ג א ר   י ו ג ה   ב ג ל י ל
 
עמוד הבית * מהי איינגאר יוגה? * אודות המרכז * לוח השיעורים * סדנאות מיוחדות * מאמרים * לזכרו של ב.ק.ס איינגאר * גלריית תמונות * כתבים * רכישת הספר של רחלי * About Rachely * A place to practice and stay * מקום לתרגל ולהשאר

סוטרות האהבה של נארדה

תרגמה

פרייה הרט

1. עתה, לכן, נסביר את הבהקטי.

2. אך, היא בעלת טבע של אהבה עילאית לזה.

3. ובעלת טבע של צוף.

4. לאחר שהשיג את זה, האדם נהיה מושלם, נצחי ושבע רצון.

5. לאחר שהגיע אל זה, האדם אינו מתאווה, אינו מתעצב, אינו שונא, אינו מתענג ואינו חש צורך בשום דבר.

6. לאחר שידע את זה, האדם נהיה שיכור, אחוז שיתוק ומתענג בעצמי.

7. היא איננה התאוות, אלא בעלת טבע של שליטה.

8. אך, שליטה היא ויתור על פעולות העולם והוודות.

9. התמסרות לאף אחד אחר מלבד זה ושוויון נפש כלפי דברים מנוגדים לזה.

10. התמסרות לאף אחד מלבד זה היא ויתור על מבטחים אחרים.

11. שוויון נפש כלפי דברים מנוגדים, משמעו קיום חובות העולם ומצוות הוודות שמקדמות את הבהקטי.

12. יש לשמור על הכתבים גם לאחר התבססות יציבה.

13. אחרת, יש חשש לנפילה.

14. כך גם לגבי פעולות העולם, כל עוד הגוף קיים יש להמשיך בפעולות כגון אכילה וכדומה.

15. מאפייני הבהקטי מתוארים באופן שונה עקב דעות שונות.

16. וְיַאסָה, בנו של פַּרַאשַׁרָה, אומר: חיבה לעבודת האל וכדומה.

17. גַרְגָה אומר: סיפורים וכדומה.

18. שַׁאנְדִילְיָה אומר: ללא פגיעה בנועם העצמי.

19. אך נארדה אומר: הקדשה של כל הפעולות לזה, ומצוקה נוראה אם שוכחים אותו.

20. הרי זה כך.

21. כמו רועות הבקר של וְרַגָ'ה.

22. אפילו שם, אין חשש לשכחת גדולתו.

23. בלעדי זה, כמו של מאהבים.

24. ודאי אין בכך שמחה בשמחת האחר.

25. היא אכן נעלה על קַרְמָה, נְיַאנָה ויוֹגָה.

26. כיוון שהיא בעלת טבע של פרי.

27. יתר על כן, אפילו יִשְׁווַרָה שונא את הגאים ומחבב את הענווים.

28. אחדים אומרים שחכמה היא האמצעי להשגתה.

29. אחרים אומרים: יש תלות הדדית.

30. בְּרַהמָה קוּמַארָה אומר: בהקטי היא הפרי של עצמה.

31. כיוון שאכן נראה כך בארמון המלך, בארוחה וכדומה.

32. לא על ידי זה המלך נעשה שבע רצון, או הרעֵב שבע.

33. על כן, המשתוקקים לשחרור חייבים לאחוז בה.

34. המורים שרים על הדרכים לפיתוחה.

35. וזה באמצעות נטישה של מושאי החושים וויתור על חברה.

36. על ידי מסירות בלתי קטועה.

37. גם בעולם, על ידי זמירת סגולות האל והקשבה להן.

38. בעיקר בחסדם של הגדולים או במעט מחסד האל.

39. אך חברתם של הגדולים קשה להשגה, בלתי ניתנת לתפיסה ואיננה לשווא.

40. היא מושגת רק בחסדו של זה.

41. כיוון שאין הבדל בין זה לבין החסידים.

42. יתאפשר רק זאת, יתאפשר רק זאת.

43. יש לנטוש חברה רעה לחלוטין ולתמיד.

44. כיוון שהיא הסיבה לתאווה, לכעס, לבלבול, לאובדן הזיכרון, להכחדת התבונה ולהרס מוחלט.

45. למרות שהם כגלים, הם הופכים לאוקיינוס מפאת החברה.

46. מי חוצה? מי חוצה את המאיא? מי שנוטש חברה, מי שמשרת את הגדולים, ומשתחרר מהתחושה "שלי".

47. מי ששוהה במקום מבודד, מי שעוקר מן השורש כבילה לעולם, מי שמתעלה מעבר לשלוש איכויות הטבע, מי שנוטש רכישת רכוש ושימורו.

48. מי שנוטש את פירות הפעולה, מי שמוותר על פעולות, ומתעלה מעבר לצמדי הניגודים.

49. מי שמוותר אפילו על הוודות, משיג דבקות בלתי קטועה באופן בלבדי.

50. הוא חוצה, הוא חוצה, הוא מאפשר לאחרים לחצות.

51. טבע האהבה אינו ניתן לתיאור.

52. כמו טעימה של אילם.

53. הוא זוהר בכלי כלשהו.

54. הוא משולל איכויות, נטול תשוקות, גדל בכל רגע, בלתי קטוע, עדין ביותר, ובעל טבע של התנסות ישירה.

55. לאחר שהשיג את זה, האדם רואה רק את זה, שומע רק את זה, מדבר רק על זה, וחושב רק על זה.

56. התמסרות מדרגה שנייה היא בעלת שלוש פנים ותלויה באיכויות, או נובעת ממניעים כמו מצוקה וכדומה.

57. כל אחד מן הקודמים נעלה על זה שבא אחריו.

58. בבהקטי קל יותר להשיג מאשר באחרות.

59. כיוון שהיא ההוכחה של עצמה, אין היא תלויה בסמכות אחרת.

60. כיוון שטבעה הוא שלווה ונועם עילאי.

61. אין לדאוג לקשיי העולם כיוון שחלה התמסרות של העצמי, העולם והוודות.

62. כדי להשיג את זה אין לנטוש את חובות העולם, אלא את הפרי, וראוי אכן לעסוק באימון רוחני.

63. אין להקשיב לעלילות על נשים, עושר וחוסר אמונה.

64. יש לנטוש יהירות, העמדת פנים, וכדומה.

65. כשכל הפעולות הוקדשו לזה, תשוקה, כעס, גאווה וכדומה יהיו מכוונים רק אליו.

66. לאחר שהאדם התעלה מעבר לשלוש הצורות הקודמות, עליו להעניק שרות נצחי ואהבה נצחית. יש לבטא אהבה כזאת, אכן יש לבטא אהבה כזאת.

67. החסידים הנעלים מסורים באופן בלבדי.

68. הם משוחחים אחד עם השני בגרון חנוק, בשיער סומר ובדמעות. הם מטהרים את משפחותיהם ואת האדמה.

69. הם מעניקים קדושה למקומות עליה לרגל, הם מעניקים ברכה לפעולות, הם מעניקים סמכות לכתבים.

70. הם עשויים מזה.

71. האבות שמחים, האלים רוקדים, לעולם יש מושיע.

72. אין ביניהם הבדל של לידה, ידיעה, צורה, משפחה, עושר, עיסוק וכדומה.

73. כיוון שהם שייכים לו.

74. אין להיכנס למחלוקת.

75. בגלל ריבוי נקודות המבט, וגם משום שאין החלטיות.

76. יש ללמוד את כתבי הבהקטי, יש לבצע את הפעולות המוצעות בהם.

77. אין לאבד אפילו חלקיק שנייה בציפייה לזמן שבו ינטשו שמחה, עצב, תשוקה, הישג וכדומה.

78. יש לפתח סגולות כגון אי-אלימות, אמת, טוהר, חמלה, אמונה וכדומה.

79. יש לכבד את האל תמיד בכל הלב ללא ספקות.

80. הוא, שאת תהילותיו שרים, מופיע מהר לפני החסידים ומאפשר להם לדעת אותו.

81. מבין שלוש האמיתות, בהקטי היא ודאי החשובה ביותר, בהקטי היא אכן הנעלה ביותר.

82. אף על פי שהאהבה היא אחת, היא באה לידי ביטוי באחד עשר אופנים: דבקות באיכויות האל וגדולתו, דבקות בדמותו, דבקות בעבודת האל, דבקות בהיזכרות בו, דבקות בשרותו, דבקות בו כידיד, דבקות בו כמאהב, דבקות בו כילד, דבקות בהתמסרות עצמית, דבקות בהתמזגות, דבקות ברגש עז של פרידה.

83. כך אומרים פה-אחד מורי הבהקטי שאינם חוששים מביקורת האנשים: קוּמַארָה, וְיַאסָה, שׁוּקָה, שַׁאנְדִילְיָה, גַרְגָה, וִישְׁנוּ, קַאוֹנְדִינְיָה, שֵׁשָׁה, אוּדְהַוָוה, אָרוּנִי, בָּלִי, הַנוּמָאן, וִיבְּהִישַׁאנָה ואחרים.

84. מי שנותן אמון בהוראתו המבורכת של נארדה ובוטח בה, הופך להיות אוהב מסור, הוא משיג את היקר ביותר, הוא משיג את הנעלה ביותר
רחלי צי'ני * מרכז איינגאר יוגה בגליל, מצפה מתת * 054-552-2112 * iyengarbagalil@gmail.com